Yhteiskunnallinen yritys laittaa hyvän kiertämään

Pirkanmaan Jätehuollolle myönnettiin helmikuussa 2017 Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys – merkit osoituksena tärkeästä kotimaisesta työstä, joka tuottaa yhteiskunnallista ja ekologista hyvää mm. kestävää materiaalitaloutta edistäen. Yhteiskunnalliset yritykset kehittävät jatkuvasti toimintaansa ja tästä hyötyy yksittäisten asiakkaiden lisäksi koko ympäröivä yhteiskunta.

Voidaankin sanoa, että Pirkanmaan Jätehuollossa laitetaan hyvä kiertämään. Yhtiö ei jaa osinkoa, vaan mahdolliset voitot käytetään jätehuoltopalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Pirkanmaan Jätehuollon toiminta rahoitetaan jätemaksuilla.

– Yhtiömme vastuulla on jätehuollon ja kiertotalouden kokonaishallinta, jolla mahdollistetaan ympäristön, asukkaiden ja talouden kannalta järkevät ratkaisut. Tavoitteenamme ei ole taloudellisen voiton vaan yhteiskunnallisen hyvän maksimointi. Käytämme onnistumiset asukkaiden ja ympäristön hyväksi, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus ja paikallisuus. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto.