Ympäristölle paras!

Pirkanmaan Jätehuolto päivitti 2018 yhtiön strategian.

Uuden strategian mukaan yhtiön visiona on olla ympäristöhyödyn varmistamisen edelläkävijä – ympäristölle paras! Yhtiö arvioi tarjoamiensa palvelujen ympäristövaikutukset. Tavoitteena on myös olla asiakasymmärryksen ja jätehuollon toimintamallin edelläkävijä. Strategiatiellä keskitytään myös brändiin, henkilöstöön ja talouteen.

Jätehuolto on tärkeä osa kiertotaloutta

Pirkanmaan Jätehuollolla on tärkeä rooli kiertotaloudessa materiaalien keräämisessä kierrätykseen, jäljelle jäävän jätteen energiahyödyntämisessä sekä haitallisten aineiden poistamisessa kierrosta.

Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous

Yhtiökokouksessa kaikilla osakaskunnilla on edustajat. Yhtiökokouksessa päätösvalta jakautuu äänimääräosuuksien mukaisesti. Yhtiön hallitus valittiin yhtiökokouksessa 7.6.2018.

Hallitus 2018-2019

Henri Backman, Tampere, puheenjohtaja
Jari Haapaniemi, Nokia, varapuheenjohtaja
Oskari Auvinen, Kangasala
Antti Ivanoff, Tampere
Esa Kanerva, Tampere
Juha Kuusisto Orivesi
Olli Niemi, Pirkkala
Heidi Rämö, Lempäälä

Kuntien äänimääräosuudet »

Strategiaa työstettiin erilaisissa hallituksen ja henkilökunnan työpajoissa. Helatorstaina koko henkilökunta osallistui strategiatyöhön Tampere-talossa.