Pirkanmaan Jätehuollon biokaasulaitos on valtion energiakärkihanke

Nokian Koukkujärven jätekeskukseen rakennetaan biolaitos, jonka tuotanto käynnistyy 2020. Laitoksessa käsitellään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi biokaasulaitokselle 4,55 miljoonaa euroa energiakärkihanketukea. Tuki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisujen edistämiseksi.

Laitoksessa syntyvä biokaasu on uusiutuvaa energiaa, joka korvaa fossiilisia polttoaineita. Se jalostetaan vähäpäästöiseksi liikennepolttoaineeksi, jolla muun muassa suurin osa jäteautoista kulkee lähitulevaisuudessa. Jätteet siis kerätään jäte-energialla.
Prosessi tuottaa myös kierrätyslannoitteita. Näin biojätteiden sisältämät ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin kasvintuotantoon.

Pirkanmaan reiteillä jätteitä kerää jo kolme kaasuautoa.

Kaikki mukaan lajittelemaan!

Modernin laitoksen rakentaminen ei kuitenkaan riitä, sillä kierrätys toimii vain kaikkien pirkanmaalaisten yhteispelillä. Mitä tehokkaammin lajittelu pelaa, sitä enemmän laitos tuottaa uusiutuvaa energiaa ja puhtaita kierrätyslannoitteita.

Pirkanmaan Jätehuollon tekemän sekajätteen koostumustutkimuksen mukaan roskapussissa on vielä paljon kierrätettävää biojätettä (38 %). Tämä jäte on tärkeä saada bioenergiaksi ja kiertoon.

Uusi laitos tarvitsee toimiakseen innokkaita lajittelijoita. Biojätteen lajittelu on merkittävä ympäristöteko.

Tulevaisuuden energiaratkaisu

Koukkujärven biolaitos on kaksilinjainen ja siihen yhdistyy jätevedenpuhdistamo. Ratkaisu on ainoa laatuaan Suomessa.

Kaksilinjaisuus tarkoittaa, että biojätteet ja puhdistamolietteet käsitellään erikseen. Molemmat hyödynnetään tehokkaasti biokaasun tuotannossa, mutta prosessissa syntyvät mädätteet käsitellään eri tavalla. Lietelinjalta tulee multaa ja biolinjan mädätteestä jalostetaan luomuviljelmillekin kelpaavaa lannoitetta.

Uuden laitoksen valmistumiseen asti biojätteet käsitellään Tarastenjärven kompostointilaitoksessa.