Uutena palveluna lietetyhjennykset

Sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamojen lietetyhjennykset tilataan Nokiaa lukuun ottamatta Pirkanmaan Jätehuollosta. Kuntien yhteinen alueellinen jätehuoltojaosto teki päätöksen siirtymisestä kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen 2013, ja käytännön työarki alkoi 2017 alusta.

Pirkanmaan Jätehuolto kilpailuttaa lietteiden kuljetukset, organisoi tyhjennykset, huolehtii rekistereistä, asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja viestinnästä.

 

Huolehtimalla lietetyhjennyksistä huolehdit ympäristöstä

Jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat yhdyskuntajätteeseen ja siten kunnan vastuulle. Keskitetyllä keräyksellä varmistetaan lietteen asianmukainen jatkokäsittely sekä tasapuolinen palvelutarjonta ja hinnoittelu asukkaille.

Asianmukainen lietteiden tyhjentäminen on tärkeää myös ympäristön ja kiinteistön kannalta.

  • Lietteiden pääsy ympäristöön aiheuttaa lähivesistöjen rehevöitymistä, kaivojen vedenlaadun huononemista sekä mahdollisia terveysriskejä. Lisäksi säännöllinen tyhjennys varmistaa jätevesijärjestelmän toimivuuden ja pidentää sen käyttöikää, kertoo logistiikkainsinööri Miia Siukola

Ensimmäisenä vuotena tilattiin 11 000 lietetyhjennystä

Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelussa on riittänyt vilskettä, kun uusi palvelu käynnistyi. Startti otettiin jo loppuvuodesta 2016, kun liikkeelle lähti kymmeniä tuhansia kirjeitä viemäriverkoston ulkopuolisille kiinteistöille. Kirjeessä tiedotettiin muutoksesta ja kerrottiin tilausohjeet.

  • Varsinkin alkuvuosi oli palveluneuvonnassamme hyvin vilkasta aikaa, kun uudet asiakkaat lähestyivät meitä. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kannattaakin sopia tyhjennyksille säännöllinen rytmi. Tämä helpottaa kuljetusten suunnittelua ja asiakkaan omaa arkea, kertoo asiakkuusvastaava Erika Raitio-Kudjoi.

Vuoden aikana tilattiin 11 000 lietetyhjennystä ja 45 000 kuutiota lietteitä kuljetettiin käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamoille.

Lietteiden kuljetukset hoitavat urakoitsijat

 

Pirkanmaan Jätehuolto kilpailutti lietekuljetukset 16 urakka-alueelle ja vuosi käynnistyi viiden kuljetusurakoitsijan voimin. He huolehtivat lietteiden tyhjentämisen ja kuljettamisen asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Lietteet käsitellään jätevedenpuhdistamoilla.

Yhtiön tekemästä kilpailutuksesta valitettiin markkinaoikeuteen, joka totesi hankinnan EU-kynnysarvon ylittyvän ja kumosi lokakuussa hankintapäätöksen. Pirkanmaan Jätehuolto kilpailutti kuljetukset uudelleen loppuvuodesta ja tällä hetkellä lietteitä tyhjentää kaksi kuljetusurakoitsijaa.

  • Oikeuskäsittelyt ja kilpailutukset eivät vaikuta asukkaiden arkeen. Vuonna 2013 tehty kuljetusjärjestelmäpäätös on lainvoimainen ja tyhjennykset tulee tilata Pirkanmaan Jätehuollolta. Kaikki kuljetusjärjestelmäpäätöksestä tehdyt valitukset on kumottu, sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kertoo Miia Siukola.

Lietteiden tyhjennyshinnat

Tyhjennyshinnat koostuvat lietteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Kuljetushinta tulee kilpailutuksesta. Käsittelyhinnat perustuvat kuntien jätevedenpuhdistamojen hintoihin. Alueellisen jätehuoltolautakunnan hyväksymät hinnat ovat nyt julkiset ja kaikille kunnan asukkaille samat.

www.pjhoy.fi/hinnat »

www.pjhoy.fi/liete »

Pirkanmaan Jätehuollon alueella kaikkiaan 26 jäte- ja lietekuljetusurakoitsijaa

  • 101 urakka-aluetta
  • 52 jäteautoa
  • 98 kuljettajaa
  • 12 300 jäteastiatyhjennystä päivässä
  • urakkakausi 3 + 2 vuotta
  • keskitetyllä kilpailutuksella ja hyvällä reittisuunnittelulla pysyvät kustannukset ja päästöt kurissa
  • reaaliaikainen yhteys ajoneuvotietokoneilta yhtiön asiakaspalveluun