Jätehuolto osana kiertotaloutta

Jätehuolto ja kiertotalous ovat yhteistyötä – kiitos asukkaillemme, henkilökunnallemme, omistajillemme, urakoitsijoillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme työntäyteisestä ja antoisasta vuodesta 2017! Me teemme yhdessä satoja ympäristötekoja!

Pirkanmaan Jätehuollon  toimintamalli ja yhtiön rooli kiertotalouden alustan rakentajana on saanut tunnustusta maailmalla. Vuonna 2016 malli oli palkittavana Kiinan Guangzhoussa innovatiiviset kaupunkikonseptit -kilpailussa, syksyllä 2017 se palkittiin Eurocities –järjestön kiertotalousmallien kilpailussa ja maaliskuussa 2018 malli oli kutsuttuna esimerkkinä julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyöstä YK:n Euroopan talouskomission konferenssissa Genevessä.

 

Pirkanmaan mallin perustekijät:

 • Tavoitellaan ympäristön- ja terveydensuojelun parasta – laaja yhteiskuntavastuu
 • Ei tavoitella taloudellista tulosta, vaan asiakkaan ja aluetalouden parasta
 • Ei jaeta osinkoa, vaan mahdollinen tulos käytetään investointeihin ja palveluihin, ja hyvä tulos näkyy myös asiakasmaksuissa
 • Syntypaikkalajittelu ja materiaalivirtojen hallinta mahdollistaa kierrätyksen optimoinnin
 • Kuljetukset kilpailutetaan keskitetysti – vähentää päästöjä ja mahdollistaa edulliset hinnat
 • Huolehditaan kierrosta poistettavista vaarallisista jätteistä, materiaalihyötykäyttöön kelpaamattomista jätteistä (sekajäte Tammervoimaan) ja biojätteiden käsittelystä
 • Kilpailutuksilla hankitaan parhaat ratkaisut markkinoilta
 • Avoin ja yhteistyöhakuinen toimintakulttuuri
 • Markkinoiden vastuulla on materiaalihyötykäytön kehittäminen

Näillä periaatteilla meillä on täällä Suomen parhaat ja asiakkaan kannalta edullisimmat jätehuoltopalvelut.

Kiertotalouskeskusten mahdollistajana

Yhtiömme infrastruktuurin oheen Nokialle ollaan parhaillaan rakentamassa ECO3-kiertotalouskeskusta ja toinen kiertotalouskeskus alkaa rakentua Tampereen-Kangasalan rajalle, Tarastenjärven jätekeskuksen ympärille.  Alueet profiloituvat siten, että biotalous painottuu Koukkujärvelle ja Tarastenjärven alue keskittyy energiahyödyntämisen lisäksi muun muassa maa-aineksiin, tuhkiin ja haitallisten aineiden loppusijoitukseen. Tammervoiman hyötyvoimala, loppusijoitusalueemme, esikäsittelylaitoksemme sekä vaarallisten jätteiden asemamme täydentävät kokonaisuutta.

Säätely rajoittaa - häviäjinä asukkaat, ilmasto, kiertotalous ja yritykset

Maailmalla pirkanmaalainen  toimintamalli saa kiitosta ja toimii esimerkkinä, mutta Suomessa tätä ei haluta ymmärtää. Hankintalakiin tehdyillä rajoituksilla ja keväällä 2018 eduskunnan käsiteltävänä olevalla jätelain muutosesityksellä ollaan murentamassa tätä myönteistä ja monistettavissa olevaa mallia. Jätelakiesityksen toteutuessa häviäjinä Pirkanmaalla ovat asukkaat, ilmasto, kiertotalous ja yritykset.  Uhkana on, että asukkaiden palveluhinnat kohoavat. Ilmastomuutoksen torjunta ja kiertotalouden edistäminen vaikeutuvat jätehuoltokentän pirstoutumisen vuoksi. Myös jätettä tuottavat yritykset häviävät kuntavastuun rajoittamisen ja kilpailun vähenemisen myötä.

Jätehuollon sääntely ja sen muutosnopeus on poikkeuksellista. Pirkanmaan mallin perustekijät ovat kuitenkin kunnossa ja ne mahdollistavat muutoksiin vastaamisen.

0 jätettä, otetaan kunnianhimoinen haaste yhdessä vastaan!

Jätehuolto on välttämättömyyspalvelu ja se on onnistuttu toteuttamaan Pirkanmaalla hyvällä tavalla. Vain yhteistyö kuntien, teollisuuden, alan yrittäjien ja omien asiakkaidemme kanssa voi tuottaa nykyistä paremman kierrätystason ja loppujen lopuksi kiertotalouden tavoitteen: 0 –jätettä. Olemme hyvällä tiellä. Otetaan nykyistä kunnianhimoisempi haaste vastaan ja toteutetaan se yhdessä!

Harri Kallio
toimitusjohtaja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy

 

 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

 • 17 omistajakuntaa
 • tuottaa kuntien lakisääteiset jätehuoltopalvelut
 • perustettu 1994
 • omakustannusperiaatteella toimiva osakeyhtiö
 • liikevaihto 40,7 milj. euroa
 • tytäryhtiöt: Pirkan Putkikeräys Oy, Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy, Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy
 • omistus: Tammervoima Oy (49 %) ja Ekokumppanit Oy (18,8 %)