Energiaa roskapusseista

 

Pirkanmaalaisten roskapussit eivät enää päädy kaatopaikalle, vaan sekajätteestä tuotetaan energiaa vuonna 2016 valmistuneessa Tammervoiman hyötyvoimalassa Tampereella.

Tammervoimassa hyödynnettävä jäte kerättiin Pirkanmaan Jätehuollon 17 kunnan alueelta. Lisäksi jätettä kuljetettiin Jyväskylän seudulta Mustankorkea Oy:n toimialueelta Keski-Suomesta ja muutamia eriä Kuopion ja Oulun seuduilta. Kaikkiaan Tammervoimassa hyödynnetään yli 600 000 asukkaan sekajätteet.

Tarkempi lajittelu tuottaa tulosta

Pirkanmaan Jätehuollon panostukset kierrätykseen ja jätteiden syntypaikkalajitteluun näkyvät vastaanotetun sekajätteen laadussa. Lasin ja metallin määrä jätteessä on olennaisesti vähentynyt maksuttomien lasin- ja metallin keräysastioiden ja kampanjoinnin ansiosta. Positiivinen kehitys näkyy voimalaitoksen arinalle sulaneen metallin ja pohjatuhkan vähenemisenä. Tarastenjärven jätekeskuksella on koekäytössä pihakiviä, joiden valmistuksessa osa neitseellisestä materiaalista on korvattu Tammervoiman pohjakuonan mineraaleilla.

Lue lisää pohjakuonaa hyötykäytöstä »

Tammervoiman ansiosta seudun ilmastopäästöt ovat vähentyneet merkittävästi, sillä sekajätteet eivät enää tuota metaania kaatopaikoilla ja jäte korvaa fossiilisia polttoaineita. Laskennallisesti päästövähennys vastaa noin 60 000 henkilöauton vuosipäästöjä.

Keväällä 2017 Tammervoimalle myönnettiin ympäristö-, laatu- ja turvallisuussertifikaatit (ISO 14001, ISO 9001, OH SAS 18001). Tammervoima ja ympäristö »

Jätteistä 97 % hyödynnetään materiaalina tai energiana.

 

Kaikki Pirkanmaan Jätehuollon vastaanottamat yhdyskuntajätteet (207 178 t)

 

 

 

Kaikki Pirkanmaan Jätehuollon vastaanottamat jätteet (678 199 t)

Tammervoima lukuina